PYTANIA

W jakim wieku można rozpocząć kurs spadochronowy?

Kurs spadochronowy możesz rozpocząć w wieku od 16 lat, ale za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Nie musimy robić już badań lekarskich. Przystępując do kursu należy byc świadomym, że podchodzisz do kursu spadochronowego. Przed rozpoczęciem zajęć dowiesz się z czym wiąże się sport spadochronowy.

 

Od kiedy i do kiedy trwa sezon skoczny?
Kto może skakać w tandemie, czy są jakieś przeciwskazania?
Kto może latać w tunelu?
Jak wygląda szkolenie?
Zakupiony voucher. Jak długo jest ważny?